მაღალი რისკის ჯგუფების საჭიროებათა კვლევ...

მაღალი რისკის ჯგუფების საჭიროებათა კვლევა

მაღალი რისკის ჯგუფების საჭიროებათა კვლევა COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის პრევენციის ეფექტური ღონისძიებების იდენტიფიკაციის მიზნით

KUTAISI
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

TBILISI
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

GORI
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ZUGDIDI
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA