144 მოწყვლადი მოზარდი დამოუკიდებელ ცხოვრებას მომზადებული შეხვდება

28 თვიანი პროექტის მანძილზე 144 მოწყვლადი მოზარდი ჩართული იყო აქტივობებში და მიიღო სხვადასხვა სახის სარგებელი, 

13-მა ყოფილმა პატიმარმა ზუგდიდში მატერიალური ფასეულობები მიიღო

ცენტრი "აფხაზეთი" აგრძელებს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების მხარდაჭერას

​მეწარმე ქალები თბილისის ტექნოპარკის შესაძლებლობებს გაეცვნენ

დაფუძნდა სოციალური საწარმოები/სახელოსნოები, სადაც სხვადასხვა ნიშნით მოწყვლადი ახალგაზრდა ქალების ეკონომიკური გაძლიერებისათვის სასწავლო ჯგუფები ჩამოყალიბდა.
Page 1 of 26

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

თელავი
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA