„პროექტი ზრდა საქართველოში“ - საინფორმაციო შეხვედრა ანაკლიაში

აპრილში 15 საუკეთესო ბიზნეს წინადადების ავტორი სასესხო კომიტეტის გადაწყვეტილებით 10 000 ლარამდე ოდენობის უპროცენტო სესხს მიიღებს.

ცენტრი „აფხაზეთი“ აგრძელებს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების მხარდაჭერას

სასჯელაღსრულების #16 პენიტენციურ დაწესებულებაში 16-მა მსჯავრდებულმა 4 თვიანი სახელობო კურსი - „ხელნაკეთი ნივთებისა და ტყავის აქსესუარების ხელოსანი“ - გაიარა.

სათბურში მუშაობა გრძელდება - ბაისუბანი / ლაგოდეხი

და მიღებული შემოსავალი ლაგოდეხის მცირე საოჯახო სახლში მცხოვრები შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციასა და რეინტეგრაციას მოხმარდება. 

პრობლემების გამოვლენა და პრიორიტეტიზაცია - ტრენინგი ფოთში

8-9 მარტს ფოთში დევნილი თემის წარმომადგენლებისათვის თემაზე „პრობლემების გამოვლენა და პრიორიტეტიზაცია“ ტრენინგი ჩატარდა, 
Page 5 of 23

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

თელავი
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA