საქართველოში სამოქალაქო საცხოვრისის სფეროს სისტემური რეფორმის კონცეფციის ძირითადი მონახაზი

ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში   საქართველოში  საქალაქო საცხოვრისის სფეროს სისტემური რეფორმის კონცეფციის ზოგადი მონახაზი - სარეკომენდაციო დოკუმენტი შემუშავდა

საჯარო შეხვედრა სოციალურ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან

ქ. გორის მერიაში სოციალურ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებთან საჯარო შეხვედრა გაიმართა

„საწარმო და სოციალური საწარმოს არსი" - ტრენინგი თბილისში

10-12 ნოემბერს თბილისში თემაზე „საწარმო და სოციალური საწარმოს არსი" ტრენინგი ჩატარდა.

ცენრტმა „აფხაზეთმა“ შიდა ქართლის რეგიონში კვლევა ჩაატარა

დევნილების დაინტერესება დევნილის შემწეობის რეფორმასთან მიმართ მაღალია, თუმცა, დოკუმენტის შემუშავებისას მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა არ მომხდარა. 
Page 5 of 18

KUTAISI HEAD OFFICE
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: pr@chca.org.ge

TBILISI OFFICE 
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: tbilisi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE GORI 
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge 

BRANCH OFFICE ZUGDIDI
Tel: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE BATUMI
Tel: +995 422 227 857
E-mail: batumi@chca.org.ge

BREANCH OFFICE TELAVI
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA