პროექტი ზრდა საქართველოში წარმატებით აგრძელებს საქმიანობას

უპროცენტო სესხის კომიტეტის სხდომა
ფატმან ხვინგიას წარმატების ისტორია

ჩემი სახლის მმართველი - მომავლის მშენებლობისთვის!

მიზანი - ზრუნვაზე ორიენტირენული ახალი სერვისის მხარდაჭერა და შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მენეჯერის პროფესიის საქართველოში დანერგვა

კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების მხარდაჭერა - პროექტის დახურვა

"განათლება რეინტეგრაციისთვის - გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად"
Page 6 of 35

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA