საგრანტო პროგრამის გამარჯვებული ორგანიზა...

საგრანტო პროგრამის გამარჯვებული ორგანიზაციები

გერმანულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ "ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში" IWO, ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციასთან - საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ "აფხაზეთთან“ ერთად, 2015 წლის 27 ნოემბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგად გამარჯვებული ორგანიზაციები - LAG კონსორციუმი და მდგრადი განვითარების ცენტრი - რემისია გამოავლინა. კონკურსის მიზანს წარმოადგენს ქ.თბილისში შეიქმნას და გაძლიერდეს (რესურსცენტრი TAC), რომელიც სამიზნე ჯგუფებს დაეხმარება საბინაო მეურნეობის საკითხებში ცოდნის ამაღლებაში. 

პროექტი „გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში" ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია „ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში" (IWO) ხელმძღვანელობით. თბილისში პროექტის პარტნიორია საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი". პროექტის მიზანია სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობის გაზრდა საცხოვრისის სექტორში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA