კვლევის პრეზენტაცია - თელავი

კვლევის პრეზენტაცია - თელავი

კვლევის მიზანი გახლდათ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში (თელავი, გორი, მცხეთა, ხაშური) მდგრადი სოციალური საწარმოს შესაქმნელად არსებული პერსპექტიული სამეწარმეო მიმართულებების შესწავლა და იმ მნიშვნელოვანი ფაქტორების განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფენ წარმატებული სოციალური საწარმოს შექმნას.

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს - “საქართველოს მოწყვლადი მოზარდების ხელშეწყობა გახდნენ პროდუქტიული, სრულფასოვანი მოქალაქეები სწავლების, ტრენინგების და დასაქმების გზით”. პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაა სოციალური საწარმოების შექმნა გორის, ხაშურის, მცხეთის და თელავის მუნიციპალიტეტებში, სადაც სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვები 17 წლის ასაკის მიღწევის შემდეგ დასაქმდებიან. ახალგაზრდების დასაქმება ერთ-ერთი წინაპირობაა სოციალური ინტეგრაციისა და ხარისხიანი საცხოვრისის უზრუნველყოფისთვის. სოციალური საწარმოების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად ცენტრმა „აფხაზეთმა“ დაგეგმა და ჩაატარა კვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა სამიზნე რეგიონებში ადგილობრივი მეწარმეების, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლების, სოციალური მუშაკების და აღმზრდელების განწყობების შესწავლას.

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

თელავი
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA