სოციალური უნარების ტრენინგების პირველი ე...

სოციალური უნარების ტრენინგების პირველი ეტაპი დასრულდა

სოციალური უნარების ტრენინგი 8 ძირითად თემას მოიცავდა - ეფექტური კომუნიკაცია (აღქმის სუბიექტურობა, არავერბალური კომუნიკაცია, ვერბალური კომუნიკაცია, ასერტულობა), კონფლიქტის მართვა (კონფლიქტის არსი და გადაჭრის გზები, ლიდერობა და გუნდურობა) და თვით ბრენდიგნი/პრეზენტაცია. სოციალური ტრენინგების პირველი ეტაპის სამივე რეგიონის ბენეფიციარები სექტემბრის ერთად შეიკრიბებიან ერთდღიან ექსკურსიაზე, სადაც ბენეფიციარები ერთად განიხილავენ საერთო თემებს და მოაწყობენ ინტელექტუალურ შეჯიბრებას განვლილ თემებზე დაყრდნობით.

პროექტი „საქართველოს მოწყვლადი მოზარდების ხელშეწყობა გახდნენ პროდუქტიული, სრულფასოვანი მოქალაქეები, სწავლების, ტრენინგების და დასაქმების გზით" საქართველოს სამ რეგიონში (კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი და შიდა ქართლი) ხორციელდება ცენტრი „აფხაზეთის“ მიერ ევროკავშირის ფინანსური ხელშეწყობით. პროექტის თანა-განმცხადებლები არიან საზოგადოება „ბილიკი“ (გორი) და ორგანიზაცია „დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია“ (მცხეთა). პროექტის მიზანია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებსა და მინდობით აღზრდაში მყოფი მოზარდების გაძლიერება სხვადასხვა ტრენინგებით, კურსებით, დასაქმებით და ზოგადად დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება.

KUTAISI HEAD OFFICE
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: pr@chca.org.ge

TBILISI OFFICE 
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: tbilisi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE GORI 
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge 

BRANCH OFFICE ZUGDIDI
Tel: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE BATUMI
Tel: +995 422 227 857
E-mail: batumi@chca.org.ge

BREANCH OFFICE TELAVI
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA