ბიზნესის მართვის ტრენინგები - თელავი, სა...

ბიზნესის მართვის ტრენინგები - თელავი, საგურამო და გორი

რომელსაც 21 ადგილობრივი ორგანიზაციის (ააიპ, შპს, ი.მ., საინიციატივო ჯგუფი) წარმომადგენელი და დაინტერესებული პირი (საშუალო მეწარმე) დაესწრო. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს საშუალება აქვთ შეიმუშაონ და წარმოადგინონ წინადადებები და მიიღონ 17 000 ევრო სოციალური საწარმოების დასაფუძნებლად. პროექტის ფარგლებში 6 სოციალური საწარმო დაფუძნდება, რომლებშიც პროექტის ბენეფიციარები, მცირე საოჯახო სახლებსა და მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვები, დასაქმდებიან.

პროექტი „საქართველოს მოწყვლადი მოზარდების ხელშეწყობა გახდნენ პროდუქტიული, სრულფასოვანი მოქალაქეები, სწავლების, ტრენინგების და დასაქმების გზით" საქართველოს სამ რეგიონში (კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი და შიდა ქართლი) ხორციელდება ცენტრი „აფხაზეთის“ მიერ ევროკავშირის ფინანსური ხელშეწყობით. პროექტის თანა-განმცხადებლები არიან საზოგადოება „ბილიკი“ (გორი) და ორგანიზაცია „დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია“ (მცხეთა). პროექტის მიზანია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებსა და მინდობით აღზრდაში მყოფი მოზარდების გაძლიერება სხვადასხვა ტრენინგებით, კურსებით, დასაქმებით და, ზოგადად, მოწყვლადი მოზარდების დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება.

KUTAISI HEAD OFFICE
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: pr@chca.org.ge

TBILISI OFFICE 
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: tbilisi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE GORI 
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge 

BRANCH OFFICE ZUGDIDI
Tel: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE BATUMI
Tel: +995 422 227 857
E-mail: batumi@chca.org.ge

BREANCH OFFICE TELAVI
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA