ჩემი სახლის მმართველი - მომავლის მშენებლ...

ჩემი სახლის მმართველი - მომავლის მშენებლობისთვის!

19 დეკემბერს ქუთაისში შეხვედრა გაიმართა. პროექტის გუნდმა 8 თვის მანძილზე განხორციელებული პროექტის შედეგები წარუდგინა ღონისძიების სტუმრებს. პროექტის მიზანი ზრუნვაზე ორიენტირენული ახალი სერვისის მხარდაჭერა და შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მენეჯერის პროფესიის საქართველოში დანერგვა გახლდათ. პროექტის სამიზნე ჯგუფები იყვნენ ახალგაზრდები, პროფესიული კოლეჯების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წარმომადგენლები და სხვ.
 
იოჰან შტრეზე, პროექტის მენეჯერი, ინიციატივა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის აღმოსავლეთ ევროპაში (IWO e.V): "პროექტი საშუალებას მისცემს მშენებლობის სექტორში მომუშავე პირებს გააუმჯობესონ საქმიანობა და გადაჭრან პრობლემები. ვფიქრობ, საქართველოში არსებულ შენობებს ცუდი პირობები აქვთ. ჩვენი მიზიანია უცხოური გამოცდილების გაზიარება და შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მენეჯერის პოზიციის წარმატებით დანერგვა საქართველოში".

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA