წლიური ანგარიში 2019-2020

წლიური ანგარიში 2019-2020

„განვლილ პერიოდში ორგანიზაციამ 200-ზე მეტი პროექტი განახორციელა და 75 ათასზე მეტ ადამიანს გაუწია პირდაპირი დახმარება და მხარდაჭერა. ათასობით ბავშვმა, მოხუცმა, დევნილმა და შშმ პირმა მიიღო სოციალური დახმარება. ათასობით ახალგაზრდამ, ქალმა და თემის ლიდერმა მიიღო სამოქალაქო განათლება და პროფესიული უნარ-ჩვევები. ათასობით ფერმერმა, მცირე და საშუალო მეწარმემ მიიღო მატერიალური და ფინანსური მხარდაჭერა“.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA