ტრეინინგი - ფინასური წყაროების მოძიება დ...

ტრეინინგი - ფინასური წყაროების მოძიება და მართვა მცირე ბიზნესში

 
  12 დან 13 ნოემბერს ქ. ზუგდიდში საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრში, პროექტ ,, დევნილი და სოციალურად დაუცველი მასპინძელი თემის წარმომადგენელთა საარსებო წყაროები გაძლიერების ხელშეწყობა  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში“, ფარგლებში რომელიც  ხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის  მხარდაჭერით სოციალურად დაუცვლ და დევნილ  ბენეფიციარებს ჩაუტარდათ ტრეინინგი თემაზე: ფინასური წყაროების მოძიება  და მართვა მცირე ბიზნესში.
    ტრეინინგის შედეგად ბენეფიციარებს  მიეწოდათ ინფორმაცია: მცირე ბიზნესის თავისებურებებსა და როლზე, ნაღდი ფულის მართვის პრობლემებზე, წარმოდგენილი იყო პრაქტიკული მაგალითების ნაღდის ფულის რაციონალურად გამოყენებაში, ფინასური წყაროების მოძიების მეთოდებზე, მიმოხილვა და ანალიზზე
    ჩატარებული ტრეინინგის შედეგად საარსებო წყაროების განვითარების  ცენტრის  ბიზნეს კონსულტანტთან მიღებული  კონსულტაციების შედეგად 5 ბენეფიციარმა  მიიღო მონაწილეობა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, სსიპ „პროგრამებისა და სერვისების სააგენტო“ გამოცხადებული  პროგრამის - „დევნილების ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერა“  საგრანტო კონკურსში.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA