თემის განვითარება და ადვოკატირება
თემის განვითარება და ადვოკატირება

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური უნარებისა და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერება მათი საცხოვრებელი გარემოს და სოციალური კაპიტალის გაუმჯობესების მიზნით.
 
სტრატეგია:
ამ მიზნის მისაღწევად ცენტრი „აფხაზეთი“ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. პირველი, ჩვენ ხელს ვუწყობთ სათემო ორგანიზაციებს და/ან საინიციატივო ჯგუფებს აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარი თემის საჭიროებების მოგვარებაზე; მეორე, ჩვენ ხელს ვუწყობთ საჯარო დიალოგს და ადვოკატირებას სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად, მათ შორის, განსახლების საკითხის მოგვარებასაც; და მესამე, ჩვენ ხელს ვუწყობთ დევნილი მოსახლეობის ინტეგრაციას ადგილობრივ თემში ბინათმესაკუთრეთა და სამეზობლო ამხანაგობების დაფუძნების გზით, რაც აუმჯობესებს ურბანული პოლიტიკის და განსახლების პირობებს.
 
 • თემზე ორიენტირებული განვითარება
 • დიალოგი დაინტერესებულ მხარეებთან
 • შემოქმედებითი და საერთაშორისო მაგალითები

მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები

 • სამართლიანი საზოგადოებისკენ+

  სამართლიანი საზოგადოებისკენ განხორციელების პერიოდი: მარტი-2017-თებერვალი-2018 პროექტის მიზანი: სათემო ორგანიზაციების შექმნა/განვითარება/შესაძლებლობების გაძლიერება და პროინტეგრაციის ალიანსის ქსელის გაზრდა. Read More
 • სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში+

  სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში გაძლიერდეს კავშირები საჯარო და სამოქალაქო სექტორს შორის და ერთობლივი სათათბირო ორგანოს - სოციალური ჩართულობის საკითხზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭოს დაფუძნებით Read More
 • 1
 • სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში+

  სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში აჯარო და სამოქალაქო სექტორს შორის კავშირების გაძლიერება და ერთობლივი სათათბირო ორგანოს (მრჩეველთა საბჭო) დაფუძნება Read More
 • ამხანაგობების შექმნა და განვითარება დევნილთა დასახლებებში+

  ამხანაგობების შექმნა და განვითარება დევნილთა დასახლებებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოვლა-ექსპლუატაციის ჯგუფების ჩამოყალიბება და გადამზადება; სამიზნე მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაზრდა. Read More
 • დამოკიდებულებიდან-თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის+

  დამოკიდებულებიდან-თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის პროექტის მიზანი: ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელსეწყობა, გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა განხორციელების პერიოდი: მარტი 2015 – ოქტომბერი 2016 მოქმედების არეალი: მცხეთა-მთიანეთი (ახალგორი), იმერეთი (ქუთაისი, წყალტუბო), სამეგრელო (ზუგდიდი, ფოთი), აჭარის ა.რ. (ბ Read More
 • იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის მიწის იჯარით აღების შესაძლებლობების გაზრდის პილოტირება+

  იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის მიწის იჯარით აღების შესაძლებლობების გაზრდის პილოტირება Project Objective: სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე იძულებით გადაადგილებული და მათი მასპინძელი თემებისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. Term: იანვარი2016 - მაისი 2016 Donor: მსოფლიო ბანკი (World Bank) Partner: ლტოლვილთა დანიის საბჭო სამხრეთ კავკასიაში (DRC) Project Beneficiaries: იძულებით გადაადგილე Read More
 • აქტიური და გამჭვირვალე თვითმმართველობა შიდა ქართლში+

  აქტიური და გამჭვირვალე თვითმმართველობა შიდა ქართლში დგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში, ადვოკატირების კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელების უნარების გაძლიერება. Read More
 • გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება+

  გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში Read More
 • 1

KUTAISI HEAD OFFICE
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: pr@chca.org.ge

TBILISI OFFICE 
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: tbilisi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE GORI 
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge 

BRANCH OFFICE ZUGDIDI
Tel: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE BATUMI
Tel: +995 422 227 857
E-mail: batumi@chca.org.ge

BREANCH OFFICE TELAVI
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA