საარსებო წყაროების უზრუნველყოფა და ეკონომიკური განვითარება
საარსებო წყაროების უზრუნველყოფა და ეკონომიკური განვითარება

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის ეკონომიკური გაძლიერების და განვითარების ხელშეწყობა საზოგადოებაში მათი სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის.

სტრატეგია:
დასაქმების და თვითდასაქმების პროცესის ხელშეწყობა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის. შემოსავლების გენერირების სტიმულირება ბენეფიციარებისათვის ხელობის შემსწავლელი და ბიზნეს ტრენინგების ჩატარების, მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის, გრანტების და უპროცენტო სესხების უზრუნველყოფის გზით.

მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები

 • განათლება რეინტეგრაციისათვის - გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად+

  განათლება რეინტეგრაციისათვის - გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა  Read More
 • პროექტი ზრდა საქართველოში+

  პროექტი ზრდა საქართველოში მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა Read More
 • 1
 • სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო მხარდაჭერის პროგრამა+

  სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო მხარდაჭერის პროგრამა სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების დაფუძნებისათვის ეფექტური მექანიზმების გამოყენება და სრულფასოვანი რეინტეგრაციის ხელშეწყობა    Read More
 • ქართველი ყოფილი მიგრანტების სამშობლოში რეინტეგრაცია+

  ქართველი ყოფილი მიგრანტების სამშობლოში რეინტეგრაცია სამშობლოში დაბრუნებული ყოფილი მიგრანტის ეკონომიკური გაძლიერება და საარსებო წყაროების შექმნა. Read More
 • ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა+

  ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა ყოფილ მსჯავრდებულთა სრულფასოვანი სოციალური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბიზნეს აქტივობების განხორციელება და შემოსავლების სტაბილური გაზრდა.   Read More
 • სოციალური საწარმოები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საქართველოში+

  სოციალური საწარმოები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საქართველოში დევნილების და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ჩართულობით სოციალური საწარმოების (SE) შექმნა, დასაქმების ხელშეწყობა და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.   Read More
 • დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის+

  დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელსეწყობა, გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.     Read More
 • საარსებო წყაროების შესაძლებლობების გაძლიერება ეკომიგრანტებისათვის საქართველოში+

  საარსებო წყაროების შესაძლებლობების გაძლიერება ეკომიგრანტებისათვის საქართველოში ეკომიგრანტთა  მოწყვლადობის შემცირება, სოციალურ-ეკონომიკური ინტერგირების ხელშეწყობა და განსახლების ახალ სოფლებში საარსებო წყაროების შესაძლებლობების გაზრდა. Read More
 • 1

KUTAISI HEAD OFFICE
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: pr@chca.org.ge

TBILISI OFFICE 
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: tbilisi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE GORI 
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge 

BRANCH OFFICE ZUGDIDI
Tel: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE BATUMI
Tel: +995 422 227 857
E-mail: batumi@chca.org.ge

BREANCH OFFICE TELAVI
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA