პროექტი ზრდა საქართველოში

პროექტი ზრდა საქართველოში

მიზანი: მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა
განხორციელების  პერიოდი: მაისი 2016 - დეკემბერი 2020
მიღწეული შედეგები: ბიზნესის მართვის საკითხებზე ცოდნის ამაღლება; ბიზნესის მართვის საკითხებზე საოჯახო სასტუმროების მფლობელთა ცოდნის ამაღლება; 10 მცირე და საშუალო მეწარმის უპროცენტო სესხებით მხარდაჭერა.
მოქმედების არეალი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი (ზუდგიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტები)
სამიზნე ჯგუფი: მცირე და საშუალო მეწარმეები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 150 ადამიანი 
დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო / ქემონიქს საერთაშორისო (USAID/Chemonics International)

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

თელავი
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA