სოციალური საწარმოები იძულებით ...

სოციალური საწარმოები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის საქართველოში

მიზანი: დევნილების და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ჩართულობით სოციალური საწარმოების (SE) შექმნა, დასაქმების ხელშეწყობა და სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
განხორციელების  პერიოდი: ოქტომბერი 2014 – სექტემბერი 2016
მიღწეული შედეგები: დევნილების, ადგილობრივი მოსახლეობის, ხელისუფლების წარმომადგენლების ინფორმირებულობის გაზრდა სოციალური მეწარმეობის საკითხებში; ბიზნესის მართვის საკითხებზე ცოდნის ამაღლება; შიდა ქართლის ტერიტორიაზე 6 სოციალური საწარმოს დაფუძნება; სოციალური სერვისების მექანიზმების შემუშავება და ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და კერძო სექტორის რესურსების მობილიზება.
მოქმედების არეალი: შიდა ქართლის რეგიონი
სამიზნე ჯგუფი:  იძულებით გადაადგილებული პირები და ადგილობრივი მოსახლეობა
ბენეფიციართა რაოდენობა: 157 ადამიანი ( 62 კაცი, 95 ქალი)
დონორი: აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიურო (BPRM) და არბაიტერ სამარიტერ ბუნდის (ASB) საქართველოს ოფისი

 

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA