ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნეს ინი...

ყოფილ მსჯავრდებულთა ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა

მიზანი: ყოფილ მსჯავრდებულთა სრულფასოვანი სოციალური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბიზნეს აქტივობების განხორციელება და შემოსავლების სტაბილური გაზრდა.
განხორციელების  პერიოდი: თებერვალი 2015 - აპრილი 2017
მიღწეული შედეგები: ბიზნეს მართვის საკითხებზე ცოდნის ამაღლება; ბიზნეს საქმიანობის დასაწყებად ან განსავითარებლად 35 ყოფილი მსჯავრდებულის გრანტებით მხარდაჭერა; ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად მიღებული მოგების და აქტივების ზრდა 528 %-ით.
მოქმედების არეალი: კახეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი, მცხეთა-მთიანეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი და ქ. თბილისი
სამიზნე ჯგუფი: ყოფილი მსჯავრდებულები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 80 ადამიანი (57 კაცი, 15 ქალი)
დონორი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო / სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი"

 

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA