მშვიდობის მშენებლობა და ნდობის აღდგენა
მშვიდობის მშენებლობა და ნდობის აღდგენა

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები, დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დაცვის მონიტორინგი, მათი საჭიროებების იდენტიფიცირება და საჭიროებაზე მორგებული დახმარების უზრუნველვოფა.

სტრატეგია:
გადაუდებებილი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის. სამეციდინო საჭიროების მქონე პირთა იდენტიფიცირება, მათი უსაფრთხო ტრანსტორტირება და მათი ეფექტური მკურნალობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამთავრობო სტრუქტურების ჩართულობით. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე დევნილი და „ბუფერული ზონის” მოსახლეობის იდენტიფიცირება და გადაუდებელი დახმარების გაწევა, მათი ჩართულობა საერთაშორისო, ადგილობრივი თუ სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა პროგრამაში.

მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები

 • იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მასპინძელი თემების ეკონომიკური გაძლიერება+

  იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მასპინძელი თემების ეკონომიკური გაძლიერება მეწარმეობისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგლებული პირების, დაბრუნებულებისა და მასპინძელი თემების თვითრწმენის გაზრდის მიზნით Read More
 • საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა+

  საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ჰუმანიტარული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან გადმოყვანილი მძიმე ავადმყოფებისათვის, გადაუდებელი და ოპერატიული სამედიცინო გამოკვლევა-მკურალობის ჩატარება. Read More
 • 1
 • ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწავლით ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა+

  ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწავლით ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა პროექტის მიზანი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ქ. სოხუმსა და მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ გოგონებსა და ახალგაზრდა ქალებს შორის სოციალური კავშირების აღდგენა და კომუნიკაციის ხელშეწყობა. Read More
 • თანამშრომლობა ნდობის აღდგენისა და მომავალი პარტნიორობისათვის+

  თანამშრომლობა ნდობის აღდგენისა და მომავალი პარტნიორობისათვის ქართულ-ოსური შერეული ოჯახების სოციალიზაციის ხელშეწყობა და მოხუცების იზოლირების შემცირება ხელოვნების ღონისძიებების მხარდაჭერით; ქართულ და ოსურ ორგანიზაციებს შორის პარტნიორული ურთიერთობის გაძლიერება.  Read More
 • ბიზნეს და ეკონომიკურ ურთიერთობათა გაძლიერება კონფლიქტის შედეგად გაყოფილ თემებს შორის+

  ბიზნეს და ეკონომიკურ ურთიერთობათა გაძლიერება კონფლიქტის შედეგად გაყოფილ თემებს შორის აფხაზეთში მცხოვრები მცირე მეწარმეების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ქართულ სასაქონლო ბაზრებზე და აფხაზ და ქართველ მცირე მეწარმეებს სორის საქმიანი კავშირების მდგრადობის ხელშეწყობა. Read More
 • საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა+

  საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ჰუმანიტარული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან გადმოყვანილი მძიმე ავადმყოფებისათვის, გადაუდებელი და ოპერატიული სამედიცინო გამოკვლევა-მკურალობის ჩატარება. Read More
 • სოციალური საწარმოები: დევნილი და მასპინძელი თემების ეკონომიკური აქტივობა დასავლეთ საქართველოში და მათი სამშვიდობო კონსოლიდაცია+

  სოციალური საწარმოები: დევნილი და მასპინძელი თემების ეკონომიკური აქტივობა დასავლეთ საქართველოში და მათი სამშვიდობო კონსოლიდაცია ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა რეგიონში მოქმედი სოციალური საწარმოების და სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანამშრომლობით ნდობის აღდგენა და სამშვიდობო კონსოლიდაციის ხელშეწყობა. Read More
 • 1

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

თელავი
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA