ქართველი ყოფილი მიგრანტების სა...

ქართველი ყოფილი მიგრანტების სამშობლოში რეინტეგრაცია

მიზანი: სამშობლოში დაბრუნებული ყოფილი მიგრანტის ეკონომიკური გაძლიერება და საარსებო წყაროების შექმნა.
განხორციელების  პერიოდი: დეკემბერი 2015 – მარტი 2016
მიღწეული შედეგები: საარსებო წყაროების შექმნისათვის საჭირო ქონებით უზრუნველყოფა.
მოქმედების არეალი: თბილისი, ბათუმი
სამიზნე ჯგუფი: სამშობლოში დაბრუნებული ყოფილი მიგრანტი
ბენეფიციართა რაოდენობა: 2 ადამიანი (კაცი)
დონორი: საერთაშორისო სოციალური მომსახურების შვეიცარიული ფონდი

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA