სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტ...

სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო მხარდაჭერის პროგრამა

მიზანი: სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტების დაფუძნებისათვის ეფექტური მექანიზმების გამოყენება და სრულფასოვანი რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 
განხორციელების  პერიოდი: მაისი 2015 - მარტი 2017
მიღწეული შედეგები: ბიზნესის მართვისა და სამუშაოს მოძიების უნარ-ჩვევების თემებზე ცოდნის ამაღლება; ბიზნეს საქმიანობის დასაწყებად ან განსავითარებლად 41 სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტის გრანტით მხარდაჭერა; 3 ბენეფიციარის სტაჟირებით უზრუნველყოფა.
მოქმედების არეალი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი
სამიზნე ჯგუფი: სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 70 ადამიანი (35 კაცი, 35 ქალი)
დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA