მცირე საოჯახო სახლები

მცირე საოჯახო სახლები

განხორციელების პერიოდი: დეკემბერი 2011 - ნოემბერი 2021
მიღწეული შედეგები: ფიზიკურ, სულიერ, სოციალურ და პროფესიულ უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული აქტივობებით უზრუნველყოფა; სოციუმში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.
მოქმედების არეალი: კახეთის რეგიონი - კურდღელაური და ვარდისუბანი (თელავი), ბაისუბანი (ლაგოდეხი).
სამიზნე ჯგუფი: სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 43 მოზარდი (23 ბიჭი, 20 გოგო)
დონორი: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

თელავი
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA