საინფორმაციო მე-4 კვარტლური ბიულეტენი - 2023

 

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ (CHCA) 
2023 წლის მეოთხე კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენში მოცემულია ინფორმაცია
ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.

"ორგანიზაციის მიღწევები არის საფუძველი იმისა, რომ მომავალში მეტი სიკეთე მოვუტანოთ მეტ ბენეფიციარს და ხელი შვუწყოთ ქვეყანაში სოციალური სამართლიანობის, თანასწორობისა და სტაბილური განვითარების პროცესებს". - ნუკრი მილორავა

მისია

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი “აფხაზეთი”, დაარსებული 1995 წელს, არის ქართული, არასამთავრობო, არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომლის მისიაა კონფლიქტით დაზარალებული და სხვა სოციალურად დაუცველი პირების საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათი სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.

პროგრამები

ypd final event kutaisi

ბავშვებისა და ახალგაზრდების დაცვა და განვითარება

Read more

ypd final event kutaisi

თემის განვითარება და ადვოკატირება

Read more

ypd final event kutaisi

საარსებო წყაროების უზრუნველყოფა და ეკონომიკური განვითარება

Read more

ypd final event kutaisi

მშვიდობის მშენებლობა და ნდობის აღდგენა

Read more

ახალი ამბები

ისტორიები

Help CHCA help others

Donate here to help support socially vulnerable and conflict-affected populations throughout Georgia

ამჟამინდელი დონორები

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA