ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოციალური საჭირ...

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოციალური საჭიროებებისა და სოციალური პროგრამების ანალიზი

პროექტის "პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად" ფარგლებში ჩატარდა კვლევა "სოციალური სერვისების საჭიროების კვლევა და ანალიზი".

კვლევის გეოგრაფიული არეალი იყო "კავკასიის ზრუნვაზე ორიენტირებული ქსელის" (შემდგომში CCC ქსელი) წევრი ორგანიზაციების რეგიონები და მუნიციპალიტეტები, სულ ათი მუნიციპალიტეტი, ქალაქი და სოფლები. კვლევაში აქტიურად მონაწილეობდნენ CCC ქსელის კვლევის კომიტეტის წევრები და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
 
მონაცემები დამუშავდა ორგანიზაცია "ინიციატივა სოციალური ცვლილებებისთვის" ჩართულობით.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA