საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრი

საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრი

სექტემბრიდან ზუგდიდში საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრი (LDC)
ფუნქციონირებს. ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ფინანსური
მხარდაჭერით ASB საქართველოსა და CHCA ის მიერ არის დაარსებული და მისი
მთავარი მიზანია დევნილი და მასპინძელი თემის წარმომადგენლებისთვის საარსებო
წყაროებთან დაკავშირებული პროგრამების შეგროვება და ინფორმაციის მიწოდება.

KUTAISI
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

TBILISI
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

GORI
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ZUGDIDI
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA