დევნილთა დასახლებები პანდემიის პირობებში

დევნილთა დასახლებები პანდემიის პირობებში

დევნილთა განსახლების პროცესის მიუხედავად, მათი ნაწილი დღემდე ძველ, სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ შენობებში ცხოვრობს.

შენობები იმდენად ამორტიზებულია, რომ აქ მყოფთათვის ჯანდაცვის რეკომენდაციების დაცვა შეუძლებელია.

KUTAISI
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

TBILISI
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

GORI
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ZUGDIDI
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA