შიდა ქართლში მცხოვრები ქალების გამოწვევე...

შიდა ქართლში მცხოვრები ქალების გამოწვევები პანდემიის პირობებში

კვლევა და ქალთა მმართ არსებული გამოწვევები და პრობლემები
პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მასშტაბური კვლევა დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში. შესწავლილ იქნდა 100 კოლეტიურ ცენტრში მცხოვრები 500 ოჯახი, ზირითადად 4 სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფი - შშმ პირები (გადაადგილებისა და მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე), მარტოხელა მოხუცები, ორსული ქალები / ჩვილ ბავშვთა დედები, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები.
კვლევამ აჩვენა, რომ კორონავირუსმა ქალთა მდგომარება და მათ მიმართ არსებული პრობლემები და გამოწვევბი კიდევ უფრო გაამძაფრა.

KUTAISI
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

TBILISI
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

GORI
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ZUGDIDI
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA