LDC - Successful Companies

LDC - Successful Companies

საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრი (LDC) სამეგრელოს რეგიონში ორგანიზაციებს / კომპანიებს / საწარმოებს ორ წელზე მეტია ეხმარება და ხელს უწყობს კვალიფიციეური კადრების მოძიებაში.

პროექტი - დევნილი და მასპინძელი თემის ეკონომიკური გაძლიერება / განმახორციელებელი - ASB საქართველო (ASB Georgia), საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ (CHCA) / დონორი - აშშ-ს მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიურო (BPRM).

US Embassy Tbilisi, Georgia / U.S. Department of State: Bureau of Population, Refugees, and Migration / ASB Georgia

KUTAISI
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

TBILISI
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

GORI
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ZUGDIDI
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA