ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის ფო...

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის ფორმირება, გამჭვირვალობა, ჩართულობა და მონიტორინგი

პროექტის - დევნილი თემი - ახალი ხედვა და რაკურსი - მიზანია დევნილი და მასპინძელი თემის ინტეგრაცია და საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სათემო ორგანიზაციების სტრუქტურული და მმართველობითი შესაძლებლობებისა და თემის ინიციატივების სისტემური გაძლიერება.

KUTAISI
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

TBILISI
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

GORI
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ZUGDIDI
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA