მცირე ბიზნესის 10-მა წარმომადგენელმა გრანტი მიიღო

10 საუკეთესო ბიზნეს წინადადების ავტორები ბიზნეს საქმიანობის დასაწყებად ან განსავითარებლად 3000 და 1200 ევროს მოცულობის გრანტებს მიიღებენ.

რეგიონალური კონფერენცია - ქ. ქუთაისი

11 ოქტომბერს ქუთაისის განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა რეგიონალური კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 

თელავში სოციალური ტრენინგების შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართ

თელავის, გორისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოზარდები 26 ოქტომბერს ერთად შეიკრიბნენ და 

საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება საქართველოში

საქართველოს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ კანონი არეგულირებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA