თემის განვითარება და ადვოკატირება
თემის განვითარება და ადვოკატირება

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური უნარებისა და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერება მათი საცხოვრებელი გარემოს და სოციალური კაპიტალის გაუმჯობესების მიზნით.
 
სტრატეგია:
ამ მიზნის მისაღწევად ცენტრი „აფხაზეთი“ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. პირველი, ჩვენ ხელს ვუწყობთ სათემო ორგანიზაციებს და/ან საინიციატივო ჯგუფებს აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარი თემის საჭიროებების მოგვარებაზე; მეორე, ჩვენ ხელს ვუწყობთ საჯარო დიალოგს და ადვოკატირებას სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად, მათ შორის, განსახლების საკითხის მოგვარებასაც; და მესამე, ჩვენ ხელს ვუწყობთ დევნილი მოსახლეობის ინტეგრაციას ადგილობრივ თემში ბინათმესაკუთრეთა და სამეზობლო ამხანაგობების დაფუძნების გზით, რაც აუმჯობესებს ურბანული პოლიტიკის და განსახლების პირობებს.
 
 • თემზე ორიენტირებული განვითარება
 • დიალოგი დაინტერესებულ მხარეებთან
 • შემოქმედებითი და საერთაშორისო მაგალითები

მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები

 • ენერგოეფექტური მიდგომების მხარდაჭერა სოციალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში+

  ენერგოეფექტური მიდგომების მხარდაჭერა სოციალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში პროექტის მიზანია განახლებადი და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება  სამიზნე თემებსა და სოციალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში. პროექტი ხორციელდება გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელსაც Read More
 • 1
 • დევნილი თემი - ახალი ხედვა და რესურსი+

  დევნილი თემი - ახალი ხედვა და რესურსი მიზანი: ადგილობრივ თვითმმართველობებში არსებული საარსებო წყაროების რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ადგილობრივ თემში დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა. Read More
 • აფხაზეთიდან დევნილი თემის განსახლების ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბება, შესაძლებლობების გაძლიერება და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ქსელის შექმნის მხარდაჭერა+

   აფხაზეთიდან დევნილი თემის განსახლების ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბება, შესაძლებლობების გაძლიერება და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ქსელის შექმნის მხარდაჭერა პროექტის მიზანს წარმოადგენს: აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ობიექტებში საერთო ქონების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრება და დევნილთა საზოგადოებრივი ინტეგრაციის გაზრდა. Read More
 • პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად+

  პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად ჩვენი მიზანია: სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი სოციალური პოლიტიკის შემუშავებაში, განხორციელებასა და მონიტორინგში. Read More
 • დევნილთა უფლებების დაცვა და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისათვის COVID-19 კრიზისის დროს საქართველოში+

  დევნილთა უფლებების დაცვა და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისათვის COVID-19 კრიზისის დროს საქართველოში დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში ჰიგიენური და სანიტარული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში სასწავლო სივრცეების შექმნა, რომლებსაც მართავენ გადამზადებული დევნილი ქალები.  Read More
 • COVID-19 გავრცელების პრევენცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა კოლექტიურ ცენტრებში+

  COVID-19 გავრცელების პრევენცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა კოლექტიურ ცენტრებში იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის მხარდაჭერა პანდემიასთან დაკავშირებული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად     Read More
 • COVID-19 - პრევენცია და რეაგირება კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში+

  COVID-19 - პრევენცია და რეაგირება კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში დონორი - შავი ზღვის ნდობა რეგიონული თანამშრომლობისთვის, ჯერმან მარშალ ფონდის აშშ-ის შავი ზღვის პროგრამა Read More
 • ჩემი სახლის მმართველი - ჩემი მომავლის მმართველი!+

  ჩემი სახლის მმართველი - ჩემი მომავლის მმართველი! "პროფესიული განათლების პერსპექტივები საბინაო სექტორში იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდებისათვის" Read More
 • სამართლიანი საზოგადოებისკენ+

  სამართლიანი საზოგადოებისკენ განხორციელების პერიოდი: მარტი-2017-თებერვალი-2018 პროექტის მიზანი: სათემო ორგანიზაციების შექმნა/განვითარება/შესაძლებლობების გაძლიერება და პროინტეგრაციის ალიანსის ქსელის გაზრდა. Read More
 • იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაცია სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების გზით+

  იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაცია სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების გზით თანამონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ხელშეწყობა ფოთის, წყალტუბოს, ქუთაისისა და სენაკის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური და პოლიტიკური ინტეგრაციის მიზნით Read More
 • დამოკიდებულებიდან-თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის+

  დამოკიდებულებიდან-თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის პროექტის მიზანი: ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელსეწყობა, გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა განხორციელების პერიოდი: მარტი 2015 – ოქტომბერი 2016 მოქმედების არეალი: მცხეთა-მთიანეთი (ახალგორი), იმერეთი (ქუთაისი, წყალტუბო), სამეგრელო (ზუგდიდი, ფოთი), აჭარის ა.რ. (ბ Read More
 • გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება+

  გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში Read More
 • ამხანაგობების შექმნა და განვითარება დევნილთა დასახლებებში+

  ამხანაგობების შექმნა და განვითარება დევნილთა დასახლებებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოვლა-ექსპლუატაციის ჯგუფების ჩამოყალიბება და გადამზადება; სამიზნე მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაზრდა. Read More
 • სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში+

  სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში გაძლიერდეს კავშირები საჯარო და სამოქალაქო სექტორს შორის და ერთობლივი სათათბირო ორგანოს - სოციალური ჩართულობის საკითხზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭოს დაფუძნებით Read More
 • იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის მიწის იჯარით აღების შესაძლებლობების გაზრდის პილოტირება+

  იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის მიწის იჯარით აღების შესაძლებლობების გაზრდის პილოტირება Project Objective: სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე იძულებით გადაადგილებული და მათი მასპინძელი თემებისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. Term: იანვარი2016 - მაისი 2016 Donor: მსოფლიო ბანკი (World Bank) Partner: ლტოლვილთა დანიის საბჭო სამხრეთ კავკასიაში (DRC) Project Beneficiaries: იძულებით გადაადგილე Read More
 • სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში+

  სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში საჯარო და სამოქალაქო სექტორს შორის კავშირების გაძლიერება და ერთობლივი სათათბირო ორგანოს (მრჩეველთა საბჭო) დაფუძნება Read More
 • აქტიური და გამჭვირვალე თვითმმართველობა შიდა ქართლში+

  აქტიური და გამჭვირვალე თვითმმართველობა შიდა ქართლში დგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში, ადვოკატირების კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელების უნარების გაძლიერება. Read More
 • 1

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA