მიგრანტების რეინტეგრაციის პროგრამა

გაიცანით მიგრანტების რეინტეგრაციის პროგრამის ბენეფიციარი - ნინო ლაგვილავა

„არავინ დატოვო ყურადღების მიღმა“

ჩვენ მოხარულნი ვართ გაგიზიაროთ ჩვენი ბოლო შეხვედრის შედეგები პროექტის „მოწყვლადი და მარგინალიზებული თემების ინკლუზიის მშენებლობა საქართველოში“-ის ფარგლებში, სადაც ჩვენი სახელმძღვანელო პრინციპია „არავინ დატოვო ყურადღების მიღმა“ (LNOB). 

ორგანიზაციული გაძლიერების ღია კონკურსი - "არავინ დატოვო ყურადღების მიღმა"

"საქართველოში მოწყვლადი და მარგინალიზებული თემების ინკლუზიის მშენებლობა" პროექტის ფარგლებში, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი - "აფხაზეთი" (CHCA), აცხადებს კონკურსს ორგანიზაციული გაძლიერებისათვის.

სარეკონსტრუქციო სამუშაოები სოფელ ხეთაში

გრძელდება დეკემბერში დაწყებული დევნილთა კოლექტიური ცენტრების ინფრასტრუქტურული საჭიროებების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები სოფელ ხეთაში
Page 1 of 59

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA