მშვიდობის მშენებლობა და ნდობის აღდგენა
მშვიდობის მშენებლობა და ნდობის აღდგენა

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები, დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დაცვის მონიტორინგი, მათი საჭიროებების იდენტიფიცირება და საჭიროებაზე მორგებული დახმარების უზრუნველვოფა.

სტრატეგია:
გადაუდებებილი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის. სამეციდინო საჭიროების მქონე პირთა იდენტიფიცირება, მათი უსაფრთხო ტრანსტორტირება და მათი ეფექტური მკურნალობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამთავრობო სტრუქტურების ჩართულობით. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე დევნილი და „ბუფერული ზონის” მოსახლეობის იდენტიფიცირება და გადაუდებელი დახმარების გაწევა, მათი ჩართულობა საერთაშორისო, ადგილობრივი თუ სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა პროგრამაში.

მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები

 • 1
 • კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ახალგაზრდებისათვის ხარისხიანი, გენდერულად თანასწორი კლასგარეშე განათლების მიწოდება+

  კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ახალგაზრდებისათვის ხარისხიანი, გენდერულად თანასწორი კლასგარეშე განათლების მიწოდება პროექტი მიზნად ისახავს ქალების გაძლიერებას როგორც საგანმანათლებლო, ისე ეკონომიკური გზებით, რაც გამოიწვევს მათ ეკონომიკურ სტაბილურობასა და უკეთ სამოქალაქო ჩართულობას. ის ასევე მიისწრაფვის ხელი შეუწყოს ქალთა ლიდერობას, ქსელურობას და უნარების გადაცემას მენტორობით. Read More
 • ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწავლით ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა+

  ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწავლით ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა კონფლიქტით დაზარალებული და სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდა ქალების საარსებო წყაროების გაზრდა და სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია Read More
 • ჩემი სახლის მმართველი - წარმატებული გამოცდილების გაზიარება!+

  ჩემი სახლის მმართველი - წარმატებული გამოცდილების გაზიარება! კონფლიქტით გაყოფილ თემებს შორის კულტურული და საგანმანათლებლო ურთიერთობების გაღრმავება; აფხაზეთში მცხოვრები ახალგაზრდების პროფესიული განათლების მიღების ხელი შეუწყობა. Read More
 • იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მასპინძელი თემების ეკონომიკური გაძლიერება+

  იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მასპინძელი თემების ეკონომიკური გაძლიერება მეწარმეობისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგლებული პირების, დაბრუნებულებისა და მასპინძელი თემების თვითრწმენის გაზრდის მიზნით Read More
 • საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა+

  საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ჰუმანიტარული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან გადმოყვანილი მძიმე ავადმყოფებისათვის, გადაუდებელი და ოპერატიული სამედიცინო გამოკვლევა-მკურალობის ჩატარება. Read More
 • COVID-19 - ქალებისა და ბავშვების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა+

  COVID-19 - ქალებისა და ბავშვების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა სოციალური დისტანციითა და ონლაინ სამუშაო პირობებით გაზრდილ ყოფით კრიზისულ სიტუაციებთან, შფოთთან და დაღლილობასთან გამკლავების უნარებისა და ცოდნის გაზრდა ქალებისთვის Read More
 • კონფლიქტით დაზარალებული ახალგაზრდა ქალების ხელშეწყობა მეწარმეობასა და მშვიდობის მშენებლობაში+

  კონფლიქტით დაზარალებული ახალგაზრდა ქალების ხელშეწყობა მეწარმეობასა და მშვიდობის მშენებლობაში 8 გალელი ახალგაზრდა ქალისთვის ხელსაქმის სწავლება გალში სახელოსნოს გახსნის პერსპექტივით. სოხუმსა და ზუგდიდს შორის სამშვიდობო ხიდის გაბმა. Read More
 • ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწავლით ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა+

  ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწავლით ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა დონორი: შავი ზღვის ნდობა რეგიონული თანამშრომლობისთვის, ჯერმან მარშალ ფონდის შავი ზღვის პროგრამა Read More
 • ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწავლით ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა+

  ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწავლით ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა პროექტის მიზანი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ქ. სოხუმსა და მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ გოგონებსა და ახალგაზრდა ქალებს შორის სოციალური კავშირების აღდგენა და კომუნიკაციის ხელშეწყობა. Read More
 • თანამშრომლობა ნდობის აღდგენისა და მომავალი პარტნიორობისათვის+

  თანამშრომლობა ნდობის აღდგენისა და მომავალი პარტნიორობისათვის ქართულ-ოსური შერეული ოჯახების სოციალიზაციის ხელშეწყობა და მოხუცების იზოლირების შემცირება ხელოვნების ღონისძიებების მხარდაჭერით; ქართულ და ოსურ ორგანიზაციებს შორის პარტნიორული ურთიერთობის გაძლიერება.  Read More
 • ბიზნეს და ეკონომიკურ ურთიერთობათა გაძლიერება კონფლიქტის შედეგად გაყოფილ თემებს შორის+

  ბიზნეს და ეკონომიკურ ურთიერთობათა გაძლიერება კონფლიქტის შედეგად გაყოფილ თემებს შორის აფხაზეთში მცხოვრები მცირე მეწარმეების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ქართულ სასაქონლო ბაზრებზე და აფხაზ და ქართველ მცირე მეწარმეებს სორის საქმიანი კავშირების მდგრადობის ხელშეწყობა. Read More
 • საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა+

  საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ჰუმანიტარული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან გადმოყვანილი მძიმე ავადმყოფებისათვის, გადაუდებელი და ოპერატიული სამედიცინო გამოკვლევა-მკურალობის ჩატარება. Read More
 • სოციალური საწარმოები: დევნილი და მასპინძელი თემების ეკონომიკური აქტივობა დასავლეთ საქართველოში და მათი სამშვიდობო კონსოლიდაცია+

  სოციალური საწარმოები: დევნილი და მასპინძელი თემების ეკონომიკური აქტივობა დასავლეთ საქართველოში და მათი სამშვიდობო კონსოლიდაცია ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა რეგიონში მოქმედი სოციალური საწარმოების და სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციების თანამშრომლობით ნდობის აღდგენა და სამშვიდობო კონსოლიდაციის ხელშეწყობა. Read More
 • 1

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA