ბავშვებისა და ახალგაზრდების დაცვა და განვითარება
ბავშვებისა და ახალგაზრდების დაცვა და განვითარება

საქართველოში ბავშვებისა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა ფორმალური, არაფორმალური განათლების, ხელობის, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის და ცხოვრებისეული უნარების განვითარების გზით.

სტრატეგია:
24 საათიანი ზრუნვა-მომსახურების უზრუნველყოფა სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ახალგაზდებისათვის მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში.
რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის მხარდამჭერი სერვისების ინსტიტუციონალიზაციის და განვითარების ხელშეწყობა მოწყვლადი (კანონთან კონფლიქტში მყოფი) ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის. იძულებით გადაადგილებული და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების ინტეგრაცია ადგილობრივ თემში, მათი სამოქალაქო აქტიურობის და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა.

მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები

 • მულტიფუნქციური სერვისცენტრი „ჩემი მორდუ“+

  მულტიფუნქციური სერვისცენტრი „ჩემი მორდუ“ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი” რუხში მოხუცთა ზრუნვის ცენტრს „ჩემი მორდუ“ აშენებს.  Read More
 • მცირე საოჯახო სახლები+

  მცირე საოჯახო სახლები 24 საათიანი ზრუნვა აღსაზრდელებზე; კერძოდ: პირველადი მოთხოვინილებების დაკმაყოფილება, განათლებასა და განვითარბაზე ზრუნვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადება. Read More
 • 1
 • მოწყვლადი მოზარდების საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბება+

  მოწყვლადი მოზარდების საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბება სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვების საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბება დასაქმების ხელშეწყობის გზით Read More
 • დისტანციური მეგობრობა+

  დისტანციური მეგობრობა პროექტის სახელწოდება: დისტანციური მეგობრობა პროექტის მიზანი: სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვების ინდივიდუალური საჭიროების გამოვლენა და დაკმაყოფილება Read More
 • ყოფილ მსჯავრდებულთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა ტატუს მოშორების გზით+

  ყოფილ მსჯავრდებულთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა ტატუს მოშორების გზით პროექტის სახელწოდება: ყოფილ მსჯავრდებულთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა ტატუს მოშორების გზით პროექტის მიზანი: ყოფილ მსჯავრდებულთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა და დაწესებულებაში გაკეთებული კრიმინალური შინაარსის ტატუების მოშორება Read More
 • არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან ხეზე ჭრისა და ხის დეკორატიული დამუშავების სწავლება+

  არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან ხეზე ჭრისა და ხის დეკორატიული დამუშავების სწავლება პროექტის სახელწოდება: არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან ხეზე ჭრისა და ხის დეკორატიული დამუშავების სწავლება ელექტრომექანიკური ხელსაწყოების გამოყენებით პროექტის მიზანი: #11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულისთვის ხეზე ჭრისა და ხის დეკორატიული დამუშავების შემსწავლელი ჯგუფებ Read More
 • ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება+

  ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება პროექტის სახელწოდება: ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა და თემის საჭიროებების მოგვარების უნარების გამომუშავება Read More
 • ფინანსური განათლების ტრენინგები ახალგაზრდებისა და მათი ოჯახებისათვის+

  ფინანსური განათლების ტრენინგები ახალგაზრდებისა და მათი ოჯახებისათვის პროექტის სახელწოდება: ფინანსური განათლების ტრენინგები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდებისა და მათი ოჯახებისათვის პროექტის მიზანი: ფინანსების მართვის უნარების ამაღლება ახალგაზრდებში Read More
 • 1

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA