კვლევის პრეზენტაცია - თელავი

20 ივნისს ცენტრი „აფხაზეთის“ თელავის ოფისში კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა. ორგანიზაციის მიერ თვისობრივი კვლევა - „სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი აღსაზრდელებისათვის სოციალურ საწარმოთა შესაქმნელად ბიზნესის და სოციალური გარემოს კვლევა“ - მაისში ჩატარდა.

შეხვედრა ბენეფიციარებთან - გორი

17 ივნისს ცენტრი „აფხაზეთის“ გორის ოფისს დონორი ორგანიზაციის - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფონდი (CISU) – წარმომადგენლები ესტუმრნენ და ადგილზე არსებული დევნილთა პრობლემები თავად ბენეფიციარებისაგან მოისმინეს.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე - თელავი

1 ინვისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე ცენტრი „აფხაზეთის“ თანამშრომლებმა თელავში ბავშვებთან ერთად გაატარეს.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA