ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

ფინანსური ანგარიშგება 2019  წლის 31 დეკემბრისთვის
და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

ფინანსური ანგარიშგება 2018  წლის 31 დეკემბრისთვის
და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

ფინანსური ანგარიშგება 2017  წლის 31 დეკემბრისთვის
და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის 31 დეკემბრისთვის
და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
Page 1 of 2

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA