„გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად“

„გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად“

ხის, ტყავისა და მინანქრის ნამუშევრები, რომლებიც სასჯელაღსრულების დაწესებულებაშია დამზადებული, – ამის საშუალებას მსჯავრდებულებს ევროკავშირის პროგრამა აძლევს.

პროფესიონალი პედაგოგების დახმარებით ისინი სხვადასხვა მიმართულებით პროფესიულ ხელობას ეუფლებიან, რათა საპატიმროდან გათავისუფლების შემდეგ, საზოგადოებაში ინტეგრაცია და გარემოსთან ადაპტირება მარტივად  შეძლონ. თუმცა, რამდენიმე მათგანი უკვე გახდა ინდმეწარმე და ოჯახს თავისი ხელით დამზადებული ნივთების გაყიდვით არჩენს.

პროექტი, „განათლება რეინტეგრაციისათვის – გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად“, 2020 წელს დასრულდება და ახალ სპეციალობებს 300 მსჯავრდებული, ყოფილი პატიმარი და პრობაციონერი დაეუფლება.


ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA