წლიური ანგარიში 2017-2018

წლიური ანგარიში 2017-2018

2017-18 წლების საქმიანობის შეფასებისას ცენტრი „აფხაზეთის“ განვითარების დინამიკა ტრადიციულად შენარჩუნებული გახლდათ. ამ პერიოდში ბენეფიციართა რაოდენობა 1500-ზე მეტი გახლდათ, ხოლო დაფინანსების წყარომ 2 მილიონ ლარს გადააჭარბა.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA