ფოტოალბომი 2019

ფოტოალბომი 2019

წინამდებარე კატალოგში წარმოდგენილია პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული 22 ბენეფიციარი და 8 სოციალური საწარმო, რომლებმაც მიიღეს მატერიალურ-ტექნიკური (მანქანა-დანადგარები, ხელსაწყოები, სამუშაო იარაღები, ინვენტარი, წარმოების საშუალებები და სხვა) და ფინანსური მხარდაჭერა. ბენეფიციარებზე გაიცა სამი კატეგორიის მატერიალურ-ტექნიკური დახმარება 400, 1,200 და 3,000 ევროს მოცულობით. სოციალურმა საწარმოებმა მიიღეს 15,000 ევრომდე მოცულობის მატერიალურ-ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერა.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA