ხანდაზმულების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა

ხანდაზმულების ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა

ფსიქოლოგიური შედეგები ჯანმრთელობის კრიზისის ფონზე

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA