შიდა ქართლში მცხოვრები ქალების გამოწვევე...

შიდა ქართლში მცხოვრები ქალების გამოწვევები პანდემიის პირობებში

კვლევა და ქალთა მმართ არსებული გამოწვევები და პრობლემები
პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მასშტაბური კვლევა დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში. შესწავლილ იქნდა 100 კოლეტიურ ცენტრში მცხოვრები 500 ოჯახი, ზირითადად 4 სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფი - შშმ პირები (გადაადგილებისა და მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე), მარტოხელა მოხუცები, ორსული ქალები / ჩვილ ბავშვთა დედები, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები.
კვლევამ აჩვენა, რომ კორონავირუსმა ქალთა მდგომარება და მათ მიმართ არსებული პრობლემები და გამოწვევბი კიდევ უფრო გაამძაფრა.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA