აფხაზეთის სამშენებლო ბაზრის სფეროში დასა...

აფხაზეთის სამშენებლო ბაზრის სფეროში დასაქმების კვლევა

დოკუმენტი წარმოადგენს კვლევის ანგარიშს „აფხაზეთის სამშენებლო სფეროში ბაზრის კვლევა“. იგი მოიცავს აფხაზეთის სამშენებლო სფეროში არსებული ვითარების განსაზღვრას, აფხაზეთის სამშენებლო ბაზრის, მისი პრობლემების, პრიორიტეტების, განვითარებისა თუ პერსპექტივების მკაფიო გამოკვეთას.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA