სოციალური სერვისების საჭიროების კვლევა ქ...

სოციალური სერვისების საჭიროების კვლევა ქუთაისისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია კვლევის მიზანს წარმოადგენს ზუგდიდისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში შინა მეურნეობების სოციალური  საჭიროების იდენტიფიკაცია და სოციალურ ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA