დაბალნახშირბადიანი ტექნოლოგიებით გამომუშ...

დაბალნახშირბადიანი ტექნოლოგიებით გამომუშავებული ენერგიის წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ენერგოეფექტიანობის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის “ენერგოეფექტურობის მხარდაჭერა სოციალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში” ფარგლებში შემუშავდა სახელმძღვანელო “დაბალნახშირბადიანი ტექნოლოგიებით გამომუშავებული ენერგიის წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ენერგოეფექტიანობის ხელშეწყობა საქართველოში“. აღნიშნული პუბლიკაცია ქართულ ენაზე არსებული ერთ-ერთი ყოვლისმომცველი და განახლებული სანფორმაციო სახიათის დოკუმენტია, რომლის მიზანია განახლებადი ენერგიების, ენერგოეფექტიანობის შესახებ ცნობადობის ამაღლება და მათი დანერგვის ხელშეწყობა ადგილობრივ თემში, სოციალური სერვისების მიმწოდებელ ორგანიზაციებსა და საჯარო სექტორში.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA