ტრენინგების სერია - PW

ტრენინგების სერია - PW

CHCA პროექტის "სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (IDPELA) შესაძლებლობების გაძლიერება" ფარგლებში ტრენინგთა სერიას აგრძელებს.
მორიგი ტრენინგის თემა გახლდათ „პროფესიული წერა“.
მონაწილეებმა შეისწავლეს დოკუმენტის მართებულად აგება სამიზნე აუდიტორიის გათვალისწინებით. სავარჯიშოების საფუძველზე ყურადღება გაამახვილეს წერილის ტონსა და ლოგიკურ მსჯელობაზე. გარდა აღნიშნულისა, მონაწილეებმა შეასრულეს წერილობითი სავარჯიშოები, რომელიც ემსახურებოდა აზრის მოკლედ და ლაკონიურად ჩამოყალიბებას, ინფორმაციის გაფილტვრას დოკუმენტის მიზნისა და სასურველი შედეგის გათვალისწინებით. სატრენინგო შეხვედრების ბოლოს მონაწილეებმა დაწერეს პოსტ-ტესტი, სადაც გამოიკვეთა თითოეული მონაწილის გაუმჯობესებული ცოდნა.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA