Co-Creation Workshop

Co-Creation Workshop

პროექტის "სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს (IDPELA) შესაძლებლობების გაძლიერება" ფარგლებში, 19 დეკემბერს სააგენტოს თანამშრომლებმა CHCA პროექტების მენეჯერთან და მკვლევართან ერთად განიხილეს პროექტის ფარგლებში მომზადებული კვლევა:
"სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური და თანამშრომელთა უნარ-ჩვევების განვითარების საჭიროებების შეფასება".
შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს დოკუმენტში მოცემული საჭიროებები და ისაუბრეს სამოქმედო გეგმაზე.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA