მზის პანელების დამონტაჟება დაიწყო!

მზის პანელების დამონტაჟება დაიწყო!

პროექტის “ენერგოეფექტურობის მხარდაჭერა სოციალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში” ფარგლებში მზის პანელების დამონტაჟება დაიწყო!
პირველი ობიექტი სოფელი რუხის ხანდაზმულთა თავშესაფარი “ჩემი მორდუ” გახლავთ. 
გაზაფხულამდე, პროექტით გათვალისწინებულ 3 ობიექტზე მზის ენერგოპანელები დამონტაჟდება, რაც მზისგან უფასო, მაღალეფექტური და სუფთა ენერგიის მიღების წყაროა.
პანელები დამონტაჟებულია კომპანია Sun House - მზის სახლი მიერ.
პროექტი ხორციელდება გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის (GEF SGP) ფინანსური მხარდაჭერით, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA