თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირების ტრენინგ-ს...

თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირების ტრენინგ-სემინარები

10 მუნიციპალიტეტში თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირების ტრენინგ-სემინარების სერია ჩატარდა.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შეხვედრა საკმაოდ აქტიურ და ჩართულობით გარემოში წარიმართა, რომელსაც დაესწრნენ  CHCA აღმასრულებელი დირექტორი და ASB საქართველოს პროექტების კოორდინატორი.
ტრენინგს ესწრებიან, როგორც თემის ლიდერები, ასევე, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები.
განხილული თემები:
ადგილიბრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი;
მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები;
მოქალაქეთა ჩართულობა საბიუჯეტო პროცესში;
მოქალაქეთა მონაწილეობის გეგმა და მისი განხორციელება; 
პრაქტიკული სამუშაოები.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA