შეხვედრა ქ. ამბროლაურის მერთან

შეხვედრა ქ. ამბროლაურის მერთან

CHCA აღმასრულებელი დირექტორი და ASB საქართველოს პროექტების კოორდინატორი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს შეხვდნენ! 
შეხვედრაზე ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის დირექტორთან ერთად განხილულ იქნა ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში შემუშავებული სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებული მრჩეველთა საბჭო, რომელიც წარმოადგენს პილოტურ ვერსიას და მისი მსგავსი საბჭოების დანერგვა სრულიად საქართველოს მასშტაბით იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი სოციალური სერვისების განვითარებისა და საზოგადოებისათვის ეფექტური მიწოდებისათვისთვის. 

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA