ტრენინგები - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობე...

ტრენინგები - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მართვა

პროექტის „აფხაზეთიდან დევნილი თემის განსახლების ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბება, შესაძლებლობების გაძლიერება  და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ქსელის შექმნის მხარდაჭერა“ ფარგლებში, 2 დღიანი ტრენინგ-კურსი ქ..ზუგდიდში  ჩატარდა. 

მონაწილეებმა განიხილეს თემები:
1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიერ შემოსავლების გენერირება;
2. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მართვა;
3. განაცხადების და თანადაფინანსების პროექტების შედგენა.

პროექტის მიზანია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ობიექტებში საერთო ქონების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრება და დევნილთა საზოგადოებრივი ინტეგრაციის გაზრდა.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA