დ-ბმა პროექტის დახურვა

დ-ბმა პროექტის დახურვა

CHCA პროექტის დ-ბმა შემაჯამებელი ღონისძიება, პროექტის აქტივობებისა და მიგნებების პრეზენტაციით დასრულდა, სადაც შეჯამდა პროექტის განხორციელების პერიოდი და გაიმართა მრგვალი მაგიდის დისკუსია. 
განხილულ იქნა დევნილთა ბინათმესაკუთრეობის ამხანაგობების გამოწვევები და მათი საარსებო წყაროების გაუმჯობესების გზების მოძიების პერსპექტივები. 
ღონისძიება საზეიმო ვითარებაში თემატური ტორტის გაჭრით დაიხურა.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA