გენდერული თანასწორობა სამეგრელოსა და აფხ...

გენდერული თანასწორობა სამეგრელოსა და აფხაზეთში: ადგილობრივი საზოგადოების ზოგადი აღქმის, განწყობების, დამოკიდებულებებისა და ცოდნის კვლევა

გენდერული თანასწორობა სამეგრელოსა და აფხაზეთში: ადგილობრივი საზოგადოების
ზოგადი აღქმის, განწყობების, დამოკიდებულებებისა და ცოდნის კვლევა

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA